Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

จังหวัดมุกดาหาร

หอแก้วมุกดาหาร

 

หอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง เป็นหอแก้วที่สร้างขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงทั้งสิ้น 65 เมตร จากหอชมวิวถึงยอดลูกแก้วสูง 15 เมตร แยเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนฐานเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม เป็นสถานที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์ของเมืองมุดาหาร แสดงนิทรรศารทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนสองฝั่งโขงตั้งแต่อดีต ส่วนแกนหอคอยตั้งแต่ชั้น 3-5 สูง 50 เมตร ชั้นที่ 2 เป็นที่เก็บรักษาอาวุธสิ่งของเครื่องใช้โบราณของคนสมัยก่อน

 

ส่วนความสูง 15 เมตร บนยอดสูงสุดเป็นทตั้งลูกแก้วมุกดา มีลักษณะกลมสีขาวหมอกมัว ทำจากประเทศเยอรมัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป นวมิ่งมงคลมุกดาหาร เป็นพระพุทธรูปเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร และพระพุทธรูปประจำวันเกิดต่าง ๆ ทั้ง 7 วัน ณ บริเวณหอชมวิวสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบตัวเมือง แม่โขง และแขวงสะหวันนะเขตได้อย่างหอชมวิวและโดมมีชัดเจน

” เมืองชายโขงงาม มะขามหวานเลิศ ถิ่นกำเนิดลำพญา ภูผาเทิบพิสดาร
กลองโบราณล้ำค่า วัฒนธรรมไทยแปดเผ่า เขามโนรมย์เพลิน

 อุทยานแห่งชาติภูภาเทิบ

ภูผาเทิบ หรืออีกชื่อหนึ่ง คือกลุ่มหินเทิบ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ภูมิประเทศเป็นช่วงปลายสุดของทิวเขาพูพานขนานแนวเหนือ-ใต้ ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพป่าที่โดดเด่นเป็นป่าเต็งรัง ผสมผสานกับป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งอุดมสมบูรณ์ ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูผาเทิบ คือกลุ่มหินทรายซ้อนทับกัน เกิดประติมากรรมหินรูปร่าง ประหลาดงดงาม ทั้งรูปหินจระเข้ มงกุฎ เก๋งจีน และจานบิน เป็นต้น หินทรงสวยเหล่านี้เกิดจากผลงาน การกัดเซาะนับล้านปีของแสงแดด ลม และฝน นานนับล้านปี นอกจากนี้ยังมีถ้ำฝ่ามือแดง ถ้ำพระ และถ้ำลอด ซึ่งปรากฎร่องรอยของภาพเขียนสี และถ้วยชามโบราณมากมาย

วันเวลาที่แนะนำ
ภูผาเถิบสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม อากาศจะเย็นสบาย และตามลานหินจะมีดอกไม้กินแมลงสีสวยขึ้นอยู่มากมาย

การเดินทาง
จากตัวจังหวัดมุกดาหารใช้ทางหลวงหมายเลข 2034 ประมาณ 15 กิโลเมตรไปทาง อ. ดอนตาล แล้วเลี้ยวขวาตามถนนลาดยางอีก 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการ

 

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!